Rabo Vastgoed presenteerde 'Valkenburg, het nieuwe bolwerk van Wellness

Op verzoek van de gemeente hebben Rabobank Valkenburg aan de Geul en Rabo Vastgoed op woensdag 30 mei 2007 een visie op ruimtelijk en programmatisch Valkenburg, met de naam 'Valkenburg, het nieuwe bolwerk van Wellness', gepresenteerd. In een boekwerk is de visie van beide partijen verwoord over de toekomst van de stad en haar omgeving.Met dit document wordt 'een opening voor nadere invulling van het gebiedsconcept tussen diverse stakeholders en steden (zoals Valkenburg aan de Geul en Maastricht) beoogd'. De gezamenlijke initiatieven moeten kunnen leiden tot een business case: 'wellness is immers business!'. Afnemers van de wellness-diensten zouden naast de individuele burger ook zorgverzekeraars en ARBO-diensten kunnen zijn.

De visie van de Rabobank en Rabo Vastgoed is dat een gezamenlijke aanpak met de verschillende belanghebbenden de belangrijkste voorwaarde voor succes. Volgens de Rabobank is het belangrijk dat in dit proces een ambassadeur optreedt. De bank wil hierin graag een rol spelen.

Om tot de business case 'Bolwerk van Wellness' te komen is het wenselijk om een 'gemeenschappelijk doel, toekomstperspectief, richtinggevend idee te hebben dat wordt begrepen', zo komt uit de visie naar voren

Daarnaast is het volgens de visie noodzakelijk dat er een goede communicatie en samenwerking tussen ondernemers, bewoners en gemeente is.

De gezamenlijke ontwikkelingsagenda moet van Valkenburg een aantrekkelijke plaats maken waar men graag komt en die de interesse van overheden, ondernemers en investeerders wekt. Het is daarbij van belang dat het Bolwerk van Wellness op korte termijn fysiek zichtbaar wordt in de stad. 'Het concept moet gaan leven, zodat men zich ermee kan identificeren' zo luidt een van de slotconclusies uit de visie. Door de uitwerking van de business case in een business plan willen de partijen hier invulling aan geven.