Constant Online: de reacties

Van 20 maart t/m 10 april heeft burgemeester Nuytens de mening van de inwoners gepeild over de toekomst van Wellness in deze gemeente. In totaal heeft dit 20 reacties opgeleverd, waarbij overigens niet iedereen op àlle stellingen heeft gereageerd. Ongeveer de helft van de inzenders heeft ook een toelichting gegeven. Deze week treft u een aantal van die reacties op de eerste twee stellingen aan, volgende week volgen stelling 3 en 4. Achter de stelling staat overigens nog aangegeven hoeveel inzenders het eens zijn met deze stelling.

Stelling 1:
Global Wellness Valkenburg 2030; rollator paradijs. (10)
Of
Dynamisch kuuroord voor jong en oud met voor ieder wat wils. (8)

Samenvatting toelichting inwoners:
Het is goed dat er wat gebeurt, maar maak gebruik van de oorspronkelijke aantrekkingskracht die Valkenburg altijd heeft gehad en die al veel toeristen heeft getrokken.

Antwoord burgemeester:
We zien duidelijk dat de geschiedenis zich herhaalt, maar dat we ook bij de tijd moeten blijven. Vroeger kwamen de mensen ook al naar Valkenburg om van wellness te genieten. Ze kwamen voor de heuvels, het wandelen en fietsen. En ook vroeger hebben de ondernemers en de gemeente zich moeten aanpassen aan de wensen van de bezoekers, om die aantrekkingskracht te behouden. En zeker, de bijzondere dingen die we al hebben, moeten we koesteren en versterken. Maar zonder de komst van Thermae bijvoorbeeld zouden we niet aan die steeds toenemende vraag naar wellness kunnen voldoen en is er ook geen wellness-boulevard mogelijk.

Stelling 2:
Global Wellness Valkenburg; ontmoetingsplaats voor de welgestelde bezoeker de ‘bourgeois’. (7)
Of
Global Wellness Valkenburg; betaalbaar voor iedereen die wil ontspannen, kuren, kortom voor iedereen die gezond wil zijn en blijven. (10)

Samenvatting toelichting inwoners:
Valkenburg moet betaalbaar voor iedereen zijn en mag niet elitair worden. Gezondheid is niet te koop, maar aan je gezondheid werken kan iedereen. Daarom moet er een breed aanbod zijn dat voor iedereen betaalbaar is. Valkenburg hoeft daarvoor niet in allemaal nieuwe zaken te investeren. Wandelen en creëren in de omgeving draagt ook bij aan een gezonde levensstijl en kost niets. Hoeveel toeristen wanen zich niet in het buitenland wanneer ze hierheen komen, alleen al door de omgeving. Valkenburg moet wel een beter parkeerbeleid krijgen want een dagje in het stadje vertoeven, kost je al een vermogen. De gemeente valkenburg zou ook moeten investeren in voorlichting over hoe je gezonder kunt leven.

Antwoord burgemeester:
De gemeente investeert wel degelijk in voorlichting op het gebied van gezonder leven. Kijk maar naar het project Op je Gezondheid in Sibbe-IJzeren.
We streven dus een gezonder leven na. Voor onze eigen inwoners, maar ook voor de gasten. Voor al onze gasten, want uiteraard is wellness er voor iedereen. Maar we streven niet meer het massa-toerisme gedurende enkele weken in het hoogseizoen, zoals dat vroeger voorkwam, na. Wellness lijkt misschien een exclusieve beleving, maar we willen dat mensen, gespreid door het hele jaar en ongeacht inkomen, hier kunnen komen genieten. Daarnaast blijkt uit steeds meer onderzoeken dat de mensen steeds meer (geld) over hebben om goede en gezonde ervaringen opdoen.

Stelling 3:
Global Wellness Valkenburg; dé toekomst voor Valkenburg aan de Geul om zich nationaal en internationaal te profileren als dé Wellness gemeente. (7)
Of
Global Wellness Valkenburg; weer een nieuwe trend die voor de toekomst van de gemeente weinig of niets gaat opleveren. (11)

Samenvatting toelichting inwoners:
Wellness is heel belangrijk voor de toekomst van Valkenburg. Maar daar hoeft niet alles voor omgegooid te worden. Het “eigene” dient voorop te staan. Valkenburg heeft al veel, maak daar gebruik van en breidt het uit. Dat Valkenburg zich internationaal gaat profileren als DE wellnessgemeente gaat te ver. Valkenburg moet niet gaan verstedelijken, te groot willen worden, maar in basis blijven zoals het is. Wellness is een trend waar Valkburg in mee moet gaan, voordat andere spelers op de markt er mee van door gaan en Valkenburg het nakijken heeft. Daarbij is een duurzame ontwikkeling een must. Niet alleen een wellnessboulevard moet ingericht worden maar het moet in een breder perspectief staan, bijvoorbeeld aandacht voor de geestelijke gezondheid. Maar wat als de wellnesshype voorbij is….?

Antwoord burgemeester:
Het is nooit de bedoeling geweest om van Valkenburg van al zijn traditionele elementen te beroven. We hebben in Valkenburg aan de Geul al zo veel meer dan in de plaatsen met dezelfde omvang qua grootte en inwoneraantal. Als gemeentebestuur blijven we oog houden voor de oude waarden van Valkenburg. Maar Valkenburg aan de Geul moet ook denken aan de toekomst. Wanneer we nu investeren in Wellness, plukken we daar in de toekomst de vruchten van. En dan denk ik vooral ook aan de werkgelegenheid. Wat als de wellnesshype voorbij is……… Wellness is meer dan een hype. Deze trend houdt zeker 15 jaar aan dus we weten nu dat investeren in Wellness, gezien de tijd waarin we leven, een goede basis vormt voor toekomstig Valkenburg. Het massatoerisme was destijds ook een trend en in die tijd was dit een goede investering. Nu zijn we alweer zo veel decennia verder. We kunnen nu niet blijven stilstaan, stilstand is achteruitgang. Investeren om Valkenburg gezond en ‘well’ te houden is een must.

Stelling 4:
Wellness Boulevard; De enige manier om de boulevard vorm te geven is door het centrum ingrijpend te veranderen en de tijdelijke bouwput op de koop toe te nemen. (2)
Of
Wellnessboulevard: laat het oude bestaan en voeg alleen nieuwe elementen toe. Door de investeringen van de herinrichting van het centrum te besparen, kunnen een heleboel andere ideeën verwezenlijkt worden. (17)

Samenvatting toelichting inwoners:
Toekomstgericht en vernieuwing, daar is niet om heen te komen. Maar in het verleden is er door vernieuwing ook veel moois om zeep geholpen. Kijk eens waar Valkenburg zou zijn als er niet zoveel moois was afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Het karakter van Valkenburg moet bewaard blijven. Valkenburg heeft zoveel mooie gebouwen en plekjes, dat alles mag nooit verloren gaan. Enkele lelijke plekken worden uit het centrum verwijderd, prima, maar let op het niet te rigoureus wordt. Valkenburg moet vooral ook leefbaar en aantrekkelijk blijven voor de eigen inwoners. Let op dat dit mooie stadje geen eenheidsworst gaat worden waarbij noch inwoners, noch toeristen zich thuis gaan voelen.

Antwoord burgemeester:
In het verleden zijn beslissingen genomen. Voor die tijd waren dat goede beslissingen. Nu realiseren we ons met zijn allen dat sommige van die beslissingen Valkenburg meer kwaad dan goed hebben gedaan. We realiseren ons nu des te meer dat dit soort ontwikkelingen niet meer mogen plaats vinden. Wat we nu in Valkenburg hebben, moeten we koesteren. Mergel (dus geen beton) en kleinschaligheid creëert sfeer en gezelligheid. Dat is ons streven. Alleen, willen we dit behouden, en op sommige plaatsen weer terugkrijgen of net creëren, dan moet er toch ingrijpend veranderd worden. Veranderingen die de kwaliteit van het centrum alleen maar ten goede kan komen, zonder afbraak te doen aan dat wat al goed is. Bij de bebouwing wordt rekening gehouden met de bestaande karakteristieken van Valkenburg in typologie en materiaalgebruik. Het plan dat er nu ligt zorgt ook voor een gestructureerde verkeers- en parkeeroplossing. Dit wordt ondermeer gerealiseerd door een ondergrondse parkeergarage die plaats biedt aan ongeveer 500 auto’s. Weg met dat lelijke blik in het centrum! Als we met z’n allen dat blik onder de grond willen hebben, dan moet er dus ook gesloopt worden. Anders krijg je geen ondergrondse parkeergarage gerealiseerd.