Valkenburg zet eerste stap bij realisatie Wellness Boulevard

De gemeente Valkenburg aan de Geul begint met de realisering van de Wellness Boulevard. Deze Wellness Boulevard ‘meandert’ vanaf Thermae 2000 op de top van de Cauberg door het historische centrum, naar het station van Valkenburg. Langs deze boulevard vestigen zich bedrijven die aansluiten op het thema Wellness. Maar ontwikkelingen kosten tijd. Natuurlijk is het niet zo dat de Wellness Boulevard er van vandaag op morgen ligt. Om een begin te maken wil de gemeente in samenwerking met projectontwikkelaar 3W beginnen met fase 1, te weten het winkelgedeelte van de Valkenburgse Wellness Boulevard. Het motto luidt: retail in een hoogwaardige omgeving. De plannen zijn gebaseerd op het stedelijke ontwerp van de bekende stedenbouwkundige Bob van Reeth, voormalig rijksbouwmeester van Vlaanderen. Bij de bebouwing wordt rekening gehouden met de bestaande karakteristieken van Valkenburg in typologie en materiaalgebruik. Het plan dat er nu ligt zorgt voor een gestructureerde verkeers- en parkeeroplossing. Dit wordt ondermeer gerealiseerd door een ondergrondse parkeergarage die plaats biedt aan ongeveer 500 auto’s.

Wonen en funshoppen
De gemeente en 3W zijn er van overtuigd dat de stedenbouwkundige uitwerking van het winkelgedeelte van de Wellness Boulevard zal leiden tot extra impulsen op het terrein van werkgelegenheid en op het woon- en verblijfscomfort van de Valkenburgse en regionale inwoners. Daarnaast zal het een nieuwe impuls geven aan het verblijfsklimaat en de verblijfsduur van toeristen. Zowel het wonen, het dagelijks boodschappen doen als het funshoppen in het centrum van Valkenburg wordt hiermee naar een hoger niveau getild. De uitbreiding van kleinschalige winkels leidt tot meer toeristen en sluit aan bij randvoorwaarden om bedrijven en potentiële investeerders te kunnen trekken en behouden, zoals Cygenics en De Valkenhorstkliniek die gericht zijn op hoogwaardige zorg in combinatie met medisch toerisme. Ook zullen de winkels en diensten zich richten op specifieke wellness-producten.

Het plan van stedenbouwkundige Bob van Reeth sluit aan bij de in juni 2005 door de raad van Valkenburg aan de Geul vastgestelde kadernota’s, zoals het Retailstructuurplan, het Raamplan en het Mobiliteitsplan.

Wet voorkeursrecht gemeenten
In verband met de herinrichting van het centrum van Valkenburg is vanaf vorige week de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing verklaard op een aantal percelen in dit gebied. Dit betekent in het kort dat wanneer eigenaren en/of zakelijke gerechtigden van deze percelen hun eigendom of hun recht willen verkopen, zij dit eerst aan de gemeente Valkenburg aan de Geul te koop moeten aanbieden. Daarna is verkoop aan anderen pas mogelijk. De toepassing houdt verband met de eerste fase van de realisering van de Wellness Boulevard. Het gedeelte waar het hier om gaat bestaat globaal uit de Reinaldstraat, Lindelaan, Louis van de Maesenstraat en dr. Erensstraat.

Bekijk het plan 1e Fase Wellness Boulevard (pdf)